• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: "Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami”, znak sprawy: KZP-1/253/TS/2/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami”, realizowanego w ramach: 

A) Działalności POIiŚ dla Projektów pn.:

1. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

2. „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/1900współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

B) Działalności bieżącej MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

spr nr KZP-1/253/TS/2/21/UE

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" GRUPA I

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" GRUPA II

Zał. nr 3 - Formularz "Oferta" GRUPA III

Zał. nr 4 - Formularz "Oferta" GRUPA IV

Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału

Zał. nr 6 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 7 - Instrukcja szyfrowania pliku

Modyfikacja SWZ i Ogłoszenia z 11.03.2021 

 

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.03.2021

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności