• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczej", znak: KZP-1/253/TT/68/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych”, dla zadania pn.: Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko, strefa Gminy MIasta Rzeszówrealizowanego w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywnadystrybucja ciepła i chłodu.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 - "Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu"

Załącznik nr 3 - "Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia"

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku