• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: „Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych”, znak: KZP-1/253/TT/74/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych”, znak: KZP-1/253/TT/74/18/UE dla zadań pn.:

a/ „Likwidacja grupowego węzła cieplnego A-3 na os. Baranówka IV w Rzeszowie poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych”realizowanego w ramach Projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00),

b/ „Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Marszałkowskiej” realizowanego w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1 (POIS.01.05.00-00-0008/16-00),

  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 - "Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu"

Załącznik nr 3 - "Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia”

Odpowiedź na pytanie z 02.01.2019r.

Odpowiedź na pytanie z dn. 04.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku