• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej preizolowanych sieci ciepłowniczych znak sprawu nr KZP-1/253/TTZ/4/19/UE

„Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej preizolowanych sieci ciepłowniczych” znak sprawu nr KZP-1/253/TTZ/4/19/UE

 

 

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach projektów:  

 

- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), 

 

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00),

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

 

oraz projektu pn.:

 

- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania  1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz OFERTA

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o warunkach udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 – Zadanie 1 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 5 – Zadanie 1 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 6 – Zadanie 1 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 7 – Zadanie 1 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 8 – Zadanie 1 – schemat montażowy

Załącznik nr 9 – Zadanie 1 – schemat montażowy

Załącznik nr 10 – Zadanie 1 – schemat montażowy

Załącznik nr 11 – Zadanie 1 – schemat montażowy

Załącznik nr 12 – Zadanie 1 – schemat montażowy

Załącznik nr 13 – Zadanie 2 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 14 – Zadanie 2 – schemat montażowy

Załącznik nr 15 – Zadanie 2 – schemat montażowy

Załącznik nr 16 – Zadanie 2 – schemat montażowy

Załącznik nr 17 – Zadanie 2 – schemat montażowy

Załącznik nr 18 – Zadanie 3 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 19 – Zadanie 3 – schemat montażowy

Odpowiedź na pytanie

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia OFERT

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku