• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Wykonanie dokumentacji geotechnicznej – tj. ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych", spr nr KZP-1/253/DR/4/22/UE

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

"Wykonanie dokumentacji geotechnicznej – tj. ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych",

realizowany w ramach :
1. Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

2. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

spr nr KZP-1/253/DR/4/22/UE

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności