• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opłaty za Ciepło

Szanowni Państwo

 

     Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.7.2020.UJN z dnia 14 września 2020r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


     Taryfę tę opublikowano w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło z dnia 14 września 2020r. pod poz. 239/2020, i będzie obowiązywać Odbiorców ciepła od 1 października 2020 roku.


     W związku z powyższym, począwszy od 1 października 2020r. będą obowiązywać uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła ustalone na podstawie cen obowiązujących wg taryf wytwórców ciepła
(PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie i Fenice Poland Sp. z o.o.) i zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen określonymi w części 4 pkt 2 Taryfy wymienionej na wstępie w wysokości przedstawionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3 tabeli oraz stawki opłat za usługi przesyłowe w wysokości zgodnie z częścią 4 pkt 3 Taryfy wymienionej na wstępie, które przedstawiono w pkt 2 tabeli.

 
Ceny i stawki opłat za ciepło   
 
 
L.p.
Rodzaj opłaty
Jednostka
Cena / Stawka (netto)
Cena / Stawka (brutto)
1.*)
 
Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła 

 
 
 
 
 
1.1 
Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
8 573,18
10 545,01 
1.2
Uśredniona cena za ciepło
zł/GJ
33,46
 41,16
1.3
Uśredniona cena za nośnik ciepła
zł/m3
9,12
11,22 
 
2.**)
 
Stawki opłat za usługę przesyłową 
 
 
 
 
 
 
  • dla Odbiorców grupy P1
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
 
zł/MW/m-c
2 492,98
 
3 066,37 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
16,65
 
20,48 
 
  • dla Odbiorców grupy P2
- miesięczna rata stawki opłaty stałej 
zł/MW/m-c
4 110,98
5 056,51 
- stawka opłaty zmiennej 
zł/GJ
20,04
24,65 
 
  • dla Odbiorców grupy P3
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
zł/MW/m-c
4 442,44
5 464,20 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
19,98
24,58 

 

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszow Sp z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :
- Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.24.2020.CW z dnia 04.08.2020 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 05.08.2020 r. poz.209) obowiązująca od 01.09.2020 r.,


cena za zamówioną moc cieplną 8 512,54 zł/MW/m-c
cena za ciepło 33,44 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 14,02 zł/m3

- PGE Energia Cieplna S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWY z dnia 30.06.2020 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło   z dnia 30 czerwca 2020 r. pod poz.164/2020) obowiązująca od 17.07.2020 r.

cena za zamówioną moc cieplną 8 589,45 zł/MW/m-c
cena za ciepło 33,47 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 8,71 zł/m3

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.7.2020.UJN z dnia 14 września 2020 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło z dnia  14.09.2020r. poz. 239(572)) obowiązującą od 01 października  2020r.

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku