• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opłaty za Ciepło

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.77.2018.AM z dnia 16 maja 2019r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dla Fenice Poland Sp z o.o. z siedzibą w Bielsku –Białej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 17 maja 2019r. pod poz.2809, obowiązująca Odbiorców ciepła od 15 czerwca 2019r.
W związku z powyższym, począwszy od 15 czerwca 2019r. będą obowiązywać nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli.
Równocześnie informujemy że stawki opłat za usługi przesyłowe, wprowadzone
od 1 maja 2019r., pozostają bez zmian.


 
 
 
Ceny i stawki opłat za ciepło  
 
Podane w tabeli ceny i stawki opłat za ciepło stosowane przez MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. od dnia 15 czerwca 2019r.
 
L.p.
Rodzaj opłaty
Jednostka
Cena / Stawka (netto)
Cena / Stawka (brutto)
1.*)
 
Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła 
obowiązujące od 15.06.2019 :
 
 
 
 
 
1.1 
Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
7 435,26
9 145,37 
1.2
Uśredniona cena za ciepło
zł/GJ
29,01
 35,68
1.3
Uśredniona cena za nośnik ciepła
zł/m3
7,90
9,72 
 
2.**)
 
Stawki opłat za usługę przesyłową wprowadzone od 01.05.2019 :
 
 
 
 
 
 
  • dla Odbiorców grupy P1
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
 
zł/MW/m-c
2 462,63
 
3 029,03 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
15,65
 
19,25 
 
  • dla Odbiorców grupy P2
- miesięczna rata stawki opłaty stałej 
zł/MW/m-c
4 125,26
5 074,07 
- stawka opłaty zmiennej 
zł/GJ
17,66
21,72 
 
  • dla Odbiorców grupy P3
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
zł/MW/m-c
4 395,54
5 406,51 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
17,63
21,68 

 

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszow Sp z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :
- Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.77.2018.AM z dnia 16.05.2019 r., (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 17.05.2019 r. poz.2809) obowiązująca od 15.06.2019 r.,


cena za zamówioną moc cieplną 7 422,81 zł/MW/m-c
cena za ciepło 29,16 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 12,22 zł/m3

- PGE Energia Cieplna S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.27.15.2018.1262.XIII.RWY z dnia 19.04.2019 r., (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 23.04.2019 r. poz.5460) obowiązująca od 15.05.2019 r.

cena za zamówioną moc cieplną 7 438,78 zł/MW/m-c
cena za ciepło 28,97 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 7,54 zł/m3

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR-4210.46.2018.MGI z dnia 28 marca 2019 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 29.03.2019r. poz. 1956) obowiązującą od 01 maja 2019r.

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku