• Logo
 • Ciepło systemowe logo
 • Teraz Polska
 • FAIR PLAY
 • WZOROWA FIRMA
 • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opłaty za Ciepło

Szanowni Państwo

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że:

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.27.2021.JWi z dnia 7 marca 2022 r. została zatwierdzona  „Taryfa dla ciepła” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o. opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło z dnia 7 marca 2022r. pod poz. 146/2022, obowiązująca Odbiorców ciepła ( grupa P1, P2, P3 ) od 4 kwietnia 2022 roku, oraz

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.114.2022.RZ z dnia 7 listopada 2022 r. została zatwierdzona zmiana „Taryfa dla ciepła” dla FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 7 listopada 2022r. pod poz. 721/2022

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.Ary z dnia 30 września 2022r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła” dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło  z dnia 30 września 2022r. pod poz. 642/2022,        W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2022 r.  zmianie ulegają, uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa.

 
Ceny i stawki opłat za ciepło   
   
Lp.RODZAJ OPŁATYJednostkaCena/Stawka bez rekompensaty (netto)Cena/Stawka z rekompensatą (netto)
I.

Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła obowiązujące od 1 grudnia 2022r.:

     
1. Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 10 995,29* 9 984,31**
2. Uśredniona cena za ciepło zł/GJ 66,91* 62,64**
3. Uśredniona cena za nośnik ciepła zł/m3 14,40* 13,99**
II. Stawki opłat za usługę przesyłową wprowadzone od 04 kwietnia 2022r.:      
1. dla Odbiorców grupy P1      
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 2 824,27*** 2 824,27***
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 19,21*** 19,21***
2. dla Odbiorców grupy P2      
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 4 729,40*** 4 729,40***
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 23,46*** 23,46***
3. dla Odbiorców grupy P3      
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 5 317,62*** 5 317,62***
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 23,99*** 23,99***
III. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla Odbiorcy Grupy taryfowej "W"      
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 593 886,03 470 193,52
2. Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 49 490,50 39 182,79
3. Cena ciepła zł/GJ 129,93 102,87
4. Cena nośnika ciepła zł/m3 76,86 60,85
5. Średnia cena wskaźnikowa 190,66 150,95
         

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :

 • Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.114.2022.RZ z dnia 07.11.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 07.11.2022 r. poz.721/2022) obowiązująca od 01.12.2022r.,
  • cena za zamówioną moc cieplną 22 127,01 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 93,58 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 36,80 zł/m3
 • PGE Energia Cieplna S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona nowa taryfa decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.Ary z dnia 30.09.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 30.09.2022 r. poz.643/2022) obowiązująca od 18.10.2022 r.
  • cena za zamówioną moc cieplną 8 168,74 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 60,14 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 13,24 zł/m3

**) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :

 • Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.114.2022.RZ z dnia 07.11.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 07.11.2022 r. poz.721/2022) obowiązująca od 01.12.2022 r. pomniejszona o rekompensatę,
  • cena za zamówioną moc cieplną 17 134,53 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 72,47 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 28,50 zł/m3
 • PGE Energia Cieplna S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona nowa taryfa decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.Ary z dnia 30.09.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 30.09.2022 r. poz.643/2022) obowiązująca od 18.10.2022 r.
  • cena za zamówioną moc cieplną 8 168,74 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 60,14 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 13,24 zł/m3 

***) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów
Sp. z o.o.  zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.27.2021.JWi z dnia 7 marca 2022 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 7.03.2022r. poz. 146/2022 obowiązującą od 04 kwietnia 2022r.

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności