• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1”.

Logo uni europejskiej oraz Funduszy Europejskich

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 22 398 300,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN]: 18 210 000,00 zł
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 8 060 000,00 zł

Projekt obejmuje swym zakresem modernizację sieci ciepłowniczej, polegającą na likwidacji sieci magistralnych, rozdzielczych i osiedlowych wraz z przyłączami, wykonanych metodą tradycyjną, a następnie na budowie nowych odcinków sieci i przyłączy w technologii preizolowanej, w miejsce odcinków wykonanych w technologii tradycyjnej. Zakres Projektu obejmuje przebudowę odcinków sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami o średnicach nominalnych: od 2 x DN 25 mm do 2 x DN 500 mm, na terenie miasta Rzeszowa.

Okres realizacji rzeczowej Projektu: lata 2017 – 2020 r.

Celem Projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej poprzez zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji ciepła, a tym samym zmniejszenie wytwarzania ciepła, spalania paliw i w wyniku tego zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja zmniejszy straty ciepła na przesyle o 20 281,83 GJ/rok, a tym samym poprawi się stan środowiska naturalnego, powietrza, poprawi się stan bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

Planowane efekty Projektu:
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 7,8 km
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 322,47 tony równoważnika CO2/rok
Spadek emisji pyłu: 0,54 Mg/rok

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1  Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Wincentego Pola i ul. Hetmańskiej Etap 1 
(długość 0,361 km) 
Zadanie 2 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w rejonie ul. Popiełuszki, ul. Seniora, ul. Karowej, ul. Pelczara i ul. Podwisłocze Etap 1 - 7
(długość 1,571 km) 
Zadanie 3 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Ofiar Katynia Etap 1 - Etap 3
(długość 0,851 km) 
Zadanie 4 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od skrzyżowania ul. Stanisława Augusta i ul. Okulickiego do ul. Krakowskiej Etap 1 - 2
(długość 0,7 km) 
Zadanie 5 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Przy Torze i ul. Wyzwolenia
(długość 0,399 km) 
Zadanie 6 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w rejonie ulic: Rejtana, Cegielnianej, Zagłoby i Niepodległości Etap 1 –3
(długość 0,548 km)
Zadanie 7 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Mochnackiego
(długość 0,169 km) 
Zadanie 8 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej Etap 1 - 3
(długość 0,835 km) 
Zadanie 9 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od ul. Broniewskiego do ul. Spiechowicza / ul. Sucharskiego
(długość 0,56 km) 
Zadanie 10 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku od komory przy ul. W. Kilara do komory przy ul. Podpromie
(długość 0,188 km) 
Zadanie 11 Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Marszałkowskiej
(długość 0,326 km) 
Zadanie 12 Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Partyzantów
(długość 0,222 km) 
Zadanie 13 Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Pułaskiego
(długość 0,368 km) 
Zadanie 14 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory przy Alei Witosa do pkt Z-7, budowa sieci ciepłowniczej od pkt Z-7 do komory przy ul. Wyspiańskiego
(długość 0,702 km) 

 

DEK 4237

Tablica informacyjno - pamiątkowa dla projektu: "Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1"

 


 

1. Realizacja projektu w 2017 roku.

 

Slajd1

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku