• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2”.

Logo uni europejskiej oraz Funduszy Europejskich

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 24 644 000,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN]: 20 036 000,00 zł
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 6 155 000,00zł


Projekt obejmuje swym zakresem modernizację sieci ciepłowniczej, polegającą na likwidacji sieci magistralnych, rozdzielczych i osiedlowych wraz z przyłączami, wykonanych metodą tradycyjną, a następnie na budowie nowych odcinków sieci i przyłączy w technologii preizolowanej, w miejsce odcinków wykonanych w technologii tradycyjnej. Zakres Projektu obejmuje przebudowę odcinków sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami o średnicach nominalnych: od 2 x DN 25 mm do 2 x DN 600 mm, na terenie miasta Rzeszowa.
Okres realizacji rzeczowej Projektu: lata 2017 – 2020 r.

Celem Projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej poprzez
zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji ciepła, a tym samym zmniejszenie wytwarzania ciepła, spalania paliw i w wyniku tego zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja zmniejszy straty ciepła na przesyle o 15 476,73 GJ/rok, a tym samym poprawi się stan środowiska naturalnego, powietrza, poprawi się stan bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

Planowane efekty Projektu:
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 5,854 km
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 009,16 tony równoważnika CO2/rok
Spadek emisji pyłu: 0,4102 Mg/rok

 

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory przy ul. Partyzantów do komory przy ul. Kochanowskiego
(długość: 0,328 km)
Zadanie 2 Przebudowa sieci ciepłowniczej od Al. W. Witosa do ul. Chełmońskiego oraz od ul. Sportowej do ul. Krakowskiej Etap 1-6
(długość: 1,243 km)
Zadanie 3  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory przy Al. Powstańców Warszawy do komory przy ul. Cichej 
Etap 1-3
(długość: 0,815 km)
Zadanie 4  Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Kochanowskiego i ul. Sienkiewicza
(długość: 0,327 km)
Zadanie 5  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory L-3 do L-4 przy ul. Partyzantów
(długość: 0,098 km)
Zadanie 6  Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Al. Piłsudskiego i w rejonie ul. Jabłońskiego(długość: 0,435 km) 
Zadanie 7  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory G-17 do komory G-14 przy Al. T. Rejtana 
Etap 1 - 4
(długość: 0,584 km)
Zadanie 8  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-2 do komory G-17A przy Al. T. Rejtana
(długość: 0,280 km)
Zadanie 9  Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Lubelskiej i Al. Wyzwolenia 
Etap 1 - 2
(długość: 0,533 km)
Zadanie 10 Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Podpromie i ul. Hetmańskiej 
Etap 1 - 2
(długość: 1,211 km)

DEK 4237

Tablica informacyjno - pamiątkowa dla projektu: "Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2"

 


1. Realizacja projektu w 2017 roku.

 

Slajd2

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku