• Logo
 • Ciepło systemowe logo
 • Teraz Polska
 • FAIR PLAY
 • Certyfikat wiarygodna firma
 • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych”.

Logo uni europejskiej oraz Funduszy Europejskich

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 6 717 294,56 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN]: 5 214 923,92 zł
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 4 432 685,33 zł


Celem Projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej poprzez
zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji ciepła, a tym samym zmniejszenie wytwarzania ciepła, spalania paliw i w wyniku tego zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja zmniejszy straty ciepła na przesyle o 21 498,772 GJ/rok, a tym samym poprawi się stan środowiska naturalnego, powietrza, poprawi się stan bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

Planowane efekty Projektu:
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 5,499 km
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 14 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 401,82 tony równoważnika CO2/rok
Spadek emisji pyłu: 0,567 Mg/rok

 

Projekt obejmuje swym zakresem sukcesywną zmianę sposobu zasilania budynków, położonych na osiedlu Baranówka IV w Rzeszowie, podłączonych obecnie do wymiennikowni grupowych A-1, A-2, A-3, B-1. Dokładny zakres projektu obejmuje:

 • likwidację wymiennikowni grupowych,
 • likwidację zewnętrznych instalacji odbiorczych (sieci niskich parametrów) c.o. i c.w.u. wykonanych
  metodą tradycyjną,
 • budowę nowego(ych) odcinka(ów) sieci i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej w miejsce
  odcinków wykonanych w technologii tradycyjnej,
 • montaż węzłów cieplnych indywidualnych dwufunkcyjnych.

Okres realizacji rzeczowej Projektu: lata 2017 – 2020 r.


Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 

 Zadanie 1 Likwidacja grupowego węzła cieplnego A-1 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych
(długość: 1,986 km)
Montaż: 9 szt. węzłów cieplnych
 Zadanie 2 Likwidacja grupowego węzła cieplnego A-2 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych
(długość: 1,513 km)
Montaż: 2 szt. węzłów cieplnych
 Zadanie 3 Likwidacja grupowego węzła cieplnego A-3 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych
(długość: 1,400 km)
Montaż: 2 szt. węzłów cieplnych
 Zadanie 4 Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-1 na os. Baranówka IV w Rzeszowie, poprzez budowę sieci i przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych
(długość: 0,600 km)
Montaż: 1 szt. węzłów cieplnych

DEK 4237

Tablica informacyjno - pamiątkowa dla projektu: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych"

 


1. Realizacja projektu w 2017 roku.

 

Slajd3

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku