• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów

Logo uni europejskiej oraz Funduszy Europejskich

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 26 819 600,25 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN]: 21 809 302,50 zł
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 12 120 000,00 zł

 

Celem Projektu jest budowa sieci ciepłowniczej, w celu podłączenia nowych budynków nie posiadających do tej pory źródła ciepła oraz w celu podłączenia przyszłych odbiorów na obszarach zdiagnozowanych jako tzw. tereny rozwojowe miasta Rzeszowa. Korzyścią wynikającą z realizacji inwestycji, poza zapewnieniem efektywności energetycznej, będzie poprawa jakości powietrza poprzez uniknięcie potencjalnej niskiej emisji, w tym emisji pyłu PM10 oraz w porównaniu do tradycyjnego systemu ciepłowniczego: mniejsza awaryjność, a tym samym ograniczenie strat ciepła na przesyle. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz zapewnienia niższego zużycia energii pierwotnej, niż w przypadku budowy sieci tradycyjnej.
Jednocześnie poprawi się stan środowiska naturalnego - powietrza oraz stan bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

Planowane efekty Projektu:

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami: 8,05 km
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 55 szt.

 

W ramach tego Projektu wybudowane zostaną nowe sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami cieplnymi mające na celu przyłączenie nowej mocy cieplnej, nie związanej z zastępowaniem istniejących lokalnych źródeł ciepła (nowi odbiorcy w odniesieniu do nowych budynków).
Działanie to obejmie swym zakresem:

  • budowa nowych sieci,
  • budowa nowych przyłączy,
  • budowa nowych węzłów cieplnych ,
  • montaż opomiarowania wraz ze stabilizacją.

Okres realizacji rzeczowej Projektu: lata 2017 – 2022 r.
Miejsce realizacji Projektu: miasto Rzeszów.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1 Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Bł. Karoliny i ul. Żmigrodzkiej - Os. Przybyszówka - I Etap
(długość: 1,250 km)
Montaż: 5 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 2 Budowa  sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Paderewskiego  - Os. Mieszka I / Os. Słocina
(długość: 0,720 km)
Montaż: 7 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 3 

Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Załęskiej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Os. Załęże / Os. Pobitno
(długość: 2,200 km)
Montaż: 13 szt. węzłów cieplnych

Zadanie 4  Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelskiej - Os. Staromieście - I Etap
(długość: 0,580 km)
Montaż: 5 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 5  Budowa sieci ciepłowniczej  w rejonie ul. Bł. Karoliny - Os. Przybyszówka - II Etap
(długość: 0,350 km)
Montaż: 9 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 6  Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Siemieńskiego - Os. Staromieście - II Etap
(długość: 0,510 km)
Montaż: 4 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 7  Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krogulskiego - Os. Staromieście - III Etap
(długość: 0,090 km)
Montaż: 2 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 8  Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów - Dworzysko, strefa Gminy Miasta Rzeszów
(długość: 1,650 km)
Montaż: 5 szt. węzłów cieplnych
Zadanie 9  Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Słoneczny Stok - Os. Przybyszówka - III Etap
(długość: 0,700 km)
Montaż: 5 szt. węzłów cieplnych

DEK 4237

Tablica informacyjno - pamiątkowa dla projektu: "Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów"

 


1. Realizacja projektu w 2017 roku.

 

Slajd4

 

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku