• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

,,Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 otrzymuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp.z o.o

MPECrz 

  

W piątek 24 listopada 2017 roku zakończyła się XX edycja programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play” , podczas uroczystej Gali w Warszawskim EXPO XXI, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp.z o.o została uhonorowana tytułem i certyfikatem ,,Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017. W imieniu Spółki certyfikat odebrał Adam Filipek Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych. Wyróżnienie certyfikatem ,,Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 jest materialnym dowodem na to, że zachowania fair play w MPEC- Rzeszów Sp. z o.o. są nie tylko dostrzegane i doceniane, ale i nagradzane.


Przypomnijmy, że „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firm, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej, jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo przedstawiają swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną.

W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne we wszystkich firmach, które uzyskały minimum 70 na 100 możliwych punktów w I etapie.

Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm oraz tak zwana weryfikacja społeczno-środowiskowa, realizowana dzięki komisjom regionalnym i mediom. Wynik obu etapów decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.

Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników.

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności