• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

”Dostawa uraniny co – fluoresceinianu sodu” – środka do barwienia wody obiegowej sieci ciepłowniczych

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. ”Dostawa uraniny co – fluoresceinianu sodu” – środka do barwienia wody obiegowej sieci ciepłowniczych - znak sprawy: KZP-253/TP/6/20

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Odpowiedź na pytanie

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności