• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej, z podziałem na cztery Zadania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa,

z podziałem na cztery Zadania

realizowana w ramach projektu pn.:
„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-0001/19) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,

spr nr KZP-1/252/TTZ/24/20/UE

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 – Wzór formularza JEDZ

Klucz publiczny

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 03.12.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy - zmodyfikowany

Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa - zmodyfikowane

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 03.12.

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 11.12.

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - zmodyfikowany II

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 11.12.

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 22.12.

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - zmodyfikowany III

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie gr. kapitałowa

 

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności