• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Część I: „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.” Część II: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów z mikroinstal.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Część I: „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.”

Część II: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów z mikroinstalacjami”.

znak sprawy: KZP-1/253/TEE/8/20

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Tabela nr 1, 2, 3, i 4

Załącznik nr 2.1 – Formularz „Oferta” – dot. Części 1

Załącznik nr 2.2 – Formularz „Oferta” – dot. Części 2

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania”

Załącznik nr 5 – Dane szczegółowe obiektów z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Odpowiedzi na pytania z 18.12.2020

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia z 18.12.2020

Informacja z otwarcia ofert z 21.12.2020

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności