• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń oraz dostawa mieszanki nasion traw” z podziałem na dwie Części, KZP-1/253/TTZ/16/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Sukcesywna dostawa drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń oraz dostawa mieszanki nasion traw” z podziałem na dwie Części, realizowanego w ramach: 

A) Działalności bieżącej,

B) Działalności POIiŚ dla Projektów pn.:

1. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2" (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

2. „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/19-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

spr nr KZP-1/253/TTZ/16/21/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" dla Części nr 1

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" dla Części nr 2

Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału

Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 - Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności