• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. „Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na cztery Części, KZP-1/252/TTZ/9/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. „Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na cztery Części:

 Część 1: Regulatory różnicy ciśnień

Część 2: Elektroniczne regulatory temperatury

Część 3: Termostaty

Część 4: Pozostałe urządzenia AKPiA

dla Zadań realizowanych w ramach:

A.Działalności POIiŚ dla Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie : 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

B.Działalności bieżącej Spółki,

Znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/9/21/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" dla Cz. 1

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" dla Cz. 2

Zał. nr 3 - Formularz "Oferta" dla Cz. 3

Zał. nr 4 - Formularz "Oferta" dla Cz. 4

Zał. nr 5 - Formularz JEDZ

Zał. nr 6 - Warunki Techniczne

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 19.04.

 

Unformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 Odpowiedź na pytanie

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności