• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części, KZP-1/252/TTZ/15/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn.:

Dostawa naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych

z podziałem na dwie Części,

spr nr KZP-1/252/TTZ/15/21/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:
1. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwaną dalej „działalność bieżąca”).

2. Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanym dalej „działalność w POIiŚ”).

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Zał. nr 2 – Formularz „Oferta” dla Części 2

Zał. nr 3 – Wzór formularza JEDZ

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.07.2021

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności