• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie części,

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych

z podziałem na dwie części.
Część 1. „Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych

dla zadań realizowanych w ramach:
- Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanego dalej „działalność POIiŚ I”).
- Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”).

Część 2. „Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych”

dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanego dalej „działalność POIiŚ II”),

spr nr KZP-1/252/TTZ/16/21/UE

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Wzór formularza „Oferta” – Część 1

Załącznik nr 2 – Wzór formularza „Oferta” – Część 2

Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne dla pomp elektronicznych bezdławnicowych

Załącznik nr 4 – Wzór formularza JEDZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności