• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania postępowania przetargowego pn.: "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na cztery Części, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/18/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania postępowania przetargowego pn.: "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych" z podziałem na cztery Części, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/18/21/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

  1. Działalności bieżącej (TABELA A w Częściach nr 1, 2, 3 i 4),
  2. Działalności POIiŚ (TABELA B w Częściach nr 1, 2, 3 i 4) dla Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz "Oferta" dla Części nr 1

Zał. nr 2 - Formularz "Oferta" dla Części nr 2

Zał. nr 3 - Formularz "Oferta" dla Części nr 3

Zał. nr 4 - Formularz "Oferta" dla Części nr 4

Zał. nr 5 - Wzór formularza JEDZ

Zał. nr 6 - Wymagania Techniczne

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności