• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Sukcesywna dostawa wymienników ciepła”, spr nr KZP-1/253/TTZ/37/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Sukcesywna dostawa wymienników ciepła”,

”, realizowana w ramach:
- Projektu pn.: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/19-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zwanego dalej „działalność POIiŚ”).

- Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”),

spr nr KZP-1/253/TTZ/37/21/UE

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Wymagania techniczne dla wymienników ciepła typu jad z prefabrykowaną izolacją termiczną

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Odpowiedź na pytanie + zmiana SWZ z dn. 11.10.

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności