• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa materiałów stalowych " z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/11/22/UE

"Dostawa materiałów stalowych " z podziałem na dwie Części,

realizowana w ramach Projektu pn.:

- „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/19 00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

- działalności biężacej

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/11/22/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części nr 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta" dla Części nr 2

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – „Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail”

Informacja z otwarcia ofert w dn. 7 marca 2022 r. 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności