• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TT/33/18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TT/33/18

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części 1,

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” dla Części 2,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne dla zasobników ciepłej wody użytkowej

Informacja z otwarcia ofert 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności