• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej na ciepłociągu napowietrznym 2 x DN 500 mm wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych oraz renowacją betonowych fundamentów pod konstrukcjami stalowymi przy ul. Siemieńskiego i Trembeckiego w Rzeszowie”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn.:

Malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej na ciepłociągu napowietrznym 2 x DN 500 mm wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych oraz renowacją betonowych fundamentów pod konstrukcjami stalowymi przy ul. Siemieńskiego i Trembeckiego w Rzeszowie”,

z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1: Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego magistrali ciepłowniczej 2xDn500mm przy ul. Siemińskiego.
Zadanie 2: Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego magistrali ciepłowniczej 2xDn500mm przy ul. Trembeckiego,

spr nr KZP-1/253/TTZ/34/21

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Zadanie 1

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” – Zadania 2

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Modyfikacja treści SWZ z dn. 19.05. 

Odpowiedź na pytanie z dn. 20.05. 

Odpowiedź na pytanie, zmiana SWZ i Ogłoszenia z dn. 27.05.

Modyfikacja treści SWZ z 02.06.2021

Odpowiedź na pytanie z 01.06.2021

Odpowiedź na pytanie z 02.06.2021

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 07.06.

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 08.06.

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 10.06.

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności