• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Rzeszowa” z podziałem na dwa Zadania - znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/68/21

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. „Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Rzeszowa” z podziałem na dwa Zadania - znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/68/21

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1.1 – Projekt techniczny,

Zał. nr 1.2 – Mapa sytuacyjna,

Zał. nr 1.3 – Zakres robót dla Zadania 1,

Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Zał. nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa,

Zał. nr 4 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie,

Zał. nr 5 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Zał. nr 6 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami dla badań RTG spoin,

Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania,

Zał. nr 8 – Wzór formularza „Oferta”,

Zał. nr 9 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Zał. nr 10 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Zał. nr 11 – Wykaz robót,

Zał. nr 12 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

Zał. nr 13.1 – Wykaz materiałów dla Zadania nr 1,

Zał. nr 13.2 – Wykaz materiałów dla Zadania nr 2,

Zał. nr 14 – Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów,

Zał. nr 15 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

 

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Zmiana treści SWZ

Zał. nr 10 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia” - zmodyfikowany,

Zał. nr 12 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - zmodyfikowany,

Zał. nr 14 – Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów- zmodyfikowany,

Zał. nr 15 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail- zmodyfikowany,

Odpowiedzi na pytania z dn. 10 sierpnia 2021

Informacja z otwarcia ofert

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności