• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Budowa przyłącza cieplnego do budynku biurowego przy ul. Technologicznej (NETRIX)”, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/78/21

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Budowa przyłącza cieplnego do budynku biurowego przy ul. Technologicznej (NETRIX)”,

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/78/21

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy

Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

Zał. nr 4 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Zał. nr 5 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zał. nr 6 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami dla badań RTG spoin

Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

Zał. nr 8 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 9 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 10 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 11 – Wykaz robót

Zał. nr 12 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zał. nr 13 – Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Zał. nr 14 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Informacja z otwarcia ofert z 2 września 2021 r.

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności