• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych dla trzech zadań związanych z likwidacją wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa", spr nr KZP-1/252/TTZ/21/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

"Zaprojektowanie i budowa przyłączy cieplnych dla trzech zadań związanych z likwidacją wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa",

 realizowanego w ramach:
1. Projektu pn. „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/19-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zwanego dalej „działalność POIiŚ”).

2. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”).

spr nr KZP-1/252/TTZ/21/21/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 2.1. do warunków technicznych zawartych w Programie Funkcjonalno-użytkowym

Załącznik nr 2.2. do warunków technicznych zawartych w Programie Funkcjonalno-użytkowym

Załącznik nr 2.3. do warunków technicznych zawartych w Programie Funkcjonalno-użytkowym

Załącznik nr 3 do warunków technicznych zawartych w Programie Funkcjonalno-użytkowym

Załącznik nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 3 – Wzór formularza JEDZ

Zał. nr 4 – Wzór formularza Wykazu robót

Zał. nr 5 – Wzór formularza Wykazu usług

Zał. nr 6 – Wzór formularza Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

 

Odpowiedź na pytanie + zmiana treści SWZ z dn. 31.08.

 

Zmiana SWz z dn. 17.09.

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta” – Zmodyfikowany

 

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

 

Zmiana SWZ z dn. 21.09.

 

Informacja z art. 222 Ustawy Pzp

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności