Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla 9 zadań, w zakresie sporządzenia map do celów projektowych - znak sprawy: KZP-1/253/DR/1/21

  • Drukuj

Ogłoszenie o wyborze oferty w post. pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla 9 zadań, w zakresie sporządzenia map do celów projektowych - znak sprawy: KZP-1/253/DR/1/21

Ogłoszenie o wyborze