• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej” z podziałem na trzy Zadania - znak sprawy: KZP-1/253/DR/2/21/UE

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. „Opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej” z podziałem na trzy Zadania - znak sprawy: KZP-1/253/DR/2/21/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 1 - cz. 1

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 1 - cz. 2

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 1 - cz. 3

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 1 - cz. 4

 

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 2 - cz. 1

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 2 - cz. 2

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 2 - cz. 3

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 2 - cz. 4

 

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 3 - cz. 1

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 3 - cz. 2

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 3 - cz. 3

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne- Zad. 3 - cz. 4

Załącznik nr 3 – Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania sieci w systemie ciepłowniczym Rzeszowa

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 – Wykaz opracowanych projektów sieci ciepłowniczej

Załącznik nr 8 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Załącznik nr 9 –Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 Odpowiedź na pyt. z dn. 02.09.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności