• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, znak sprawy: KZP-1/253/DR/3/22

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi oraz wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz  Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, znak sprawy: KZP-1/253/DR/3/22.

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Załącznik „A”

Załącznik nr 4 – Załącznik „B”

Załącznik nr 4 – Załącznik „C”

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności