• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opracowanie kompletnej (pełnobranżowej i kompleksowej) dokumentacji projektowej przebudowy przegrody zewnętrznej oraz elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., spr nr KZP-1/253/DR/1/23

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

"Opracowanie kompletnej (pełnobranżowej i kompleksowej) dokumentacji projektowej przebudowy przegrody zewnętrznej oraz elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., przy ul. Pelczara 4 w Rzeszowie, polegającej na powiększeniu i wymianie bramy garażowej do hali zaplecza techniczno-magazynowego wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane:, 

spr nr KZP-1/253/DR/1/23

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik "A"

Załącznik "B"

Załącznik "C"

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Informacja z otwarcia OFERT

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności