• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej preizolowanych sieci ciepłowniczych” z podziałem na 4 Zadania

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego pn.

Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej preizolowanych sieci ciepłowniczych

z podziałem na 4 Zadania, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/5/21/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach projektów:

- „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/19-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. (zwanego dalej „działalność POIiŚ”,

- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś projektowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. (zwanego dalej „działalność POIiŚ”)

oraz Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności