Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla 11 zadań, w zakresie sporządzenia map do celów projektowych, znak sprawy: KZP-1/253/DR/2/21

  • Drukuj

Ogłoszenie o wyborze oferty w post. pn. "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla 11 zadań, w zakresie sporządzenia map do celów projektowych", znak sprawy: KZP-1/253/DR/2/21

Ogłoszenie o wyborze

Sprostowanie Ogłoszenia o wyborze