Kalkulator opłat za ogrzewanie budynku

  • Drukuj
Czy znamy obliczeniowe roczne zużycie ciepła
 
 
Tak
Nie
 

Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku kW
Opłata stała (stały koszt miesięczny)
Koszty roczne ogrzewania
Średni miesięczny koszt w sezonie grzewczym

Obliczenia mają charakter orientacyjny z uwagi na przyjęte założenia:

długość sezonu grzewczego i średnią temperaturę okresu grzewczego.

Wyniki obliczeń są kwotami netto.