Opłaty za Ciepło

 • Drukuj

Szanowni Państwo

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że:

 

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.27.2021.JWi z dnia 7 marca 2022 r. została zatwierdzona  „Taryfa dla ciepła” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o. opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło z dnia 7 marca 2022r. pod poz. 146/2022, obowiązująca Odbiorców ciepła ( grupa P1, P2, P3 ) od 4 kwietnia 2022 roku, oraz

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.36.2022.RZ z dnia 30 maja 2022 r. została zatwierdzona zmiana „Taryfa dla ciepła” dla FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 31 maja 2022r. pod poz. 343

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.15.2022.1262.XIXzm2.Ary z dnia 14 czerwca została zatwierdzona zmiana „Taryfa dla ciepła” dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło  z dnia 15 czerwca 2022r. pod poz. 378/2022,        W związku z powyższym od dnia 05 lipca 2022 r.  zmianie ulegają, uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa.

 

     

 
Ceny i stawki opłat za ciepło   
 
 
L.p.
Rodzaj opłaty
Jednostka
Cena / Stawka (netto)
1.*)
 
Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła 

 
 
 
1.1 
Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
10 619,81
1.2
Uśredniona cena za ciepło
zł/GJ
41,45
1.3
Uśredniona cena za nośnik ciepła
zł/m3
11,31
 
2.**)
 
Stawki opłat za usługę przesyłową 
 
 
 
 
 • dla Odbiorców grupy P1
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
 
zł/MW/m-c
2 824,27
 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
19,21
 
 
 • dla Odbiorców grupy P2
- miesięczna rata stawki opłaty stałej 
zł/MW/m-c
4 729,40
- stawka opłaty zmiennej 
zł/GJ
23,46
 
 • dla Odbiorców grupy P3
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
zł/MW/m-c
5 317,62
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
23,99

 
 

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :

 • Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.36.2022.RZ z dnia 30.05.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 31.05.2022 r. poz.343/2022) obowiązująca od 05.07.2022 r.,
  • cena za zamówioną moc cieplną 9 401,38 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 36,94 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 15,71 zł/m3
 • PGE Energia Cieplna S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr DRE.WRC.4210.15.2022.1262.XIXzm2.Ary z dnia 14.06.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 15.06.2022 r. poz.378/2022) obowiązująca od 05.07.2022 r.
  • cena za zamówioną moc cieplną 10 929,19 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 42,59 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 11,09 zł/m3

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów
Sp. z o.o.  zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.27.2021.JWi z dnia 7 marca 2022 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 7.03.2022r. poz. 146/2022 obowiązującą od 04 kwietnia 2022r.