xFE POIS poziom pl

 

W dniu 21 lipca 2020 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., a NFOŚiGW na realizację projektu pn: „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa”.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowę podpisywali:

1. Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
2. Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:

1. Pani Anna Pekar - Dyrektor Departamentu Energii NFOŚiGW,
2. Pan Dawid Mikuszewski– Koordynator projektów MPEC z ramienia NFOŚiGW,
3. Pan Dariusz Kotowicz – Dyrektor ds. Technicznych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.,
4. Pani Anna Chęć - Koordynator projektów z ramienia MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

cu

Umowę podpisuje Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

bu

Umowę podpisuje Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

au

Przekazanie podpisanych umów

 

du

Przekazanie podpisanych umów