xFE POIS poziom pl

 

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., a NFOŚiGW na realizację projektu pn: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, Priorytet I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowę podpisywali:

Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:

Pani Urszula Zając - Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW,
Pani Monika Mordarska – Koordynator projektów MPEC z ramienia NFOŚiGW,
Pani Magdalena Misiurek – Kierownik Zespołu ds. Kogeneracji i Przesyłu Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW,
Pan Dariusz Kotowicz – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.,
Pani Anna Chęć - Koordynator projektów z ramienia MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

pr m

Umowę podpisuje Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

pr b

Umowę podpisuje Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

DEK 8899

Przekazanie podpisanych umów