xFE POIS poziom pl

 

W dniu 8 listopada 2017 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało miejsce podpisanie umów pomiędzy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., a NFOŚiGW na realizację trzech projektów:

„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1”.
„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2”.
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych”.

Wszystkie trzy projekty będą realizowane w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowy podpisywali:

Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:

Pani Urszula Zając - Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW,
Pani Monika Mordarska – Koordynator projektów MPEC z ramienia NFOŚiGW
Pan Dariusz Kotowicz – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Pan Łukasz Paja – Kierownik Działu Technicznego
Pani Anna Chęć - Koordynator projektów z ramienia MPEC – Rzeszów.

 

 690x460xDEK 4237.JPG.pagespeed.ic.nQNbAW48hE

Umowę podpisuje Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

690x460xDEK 4217.JPG.pagespeed.ic.zKCg 4JFtS

Umowę podpisuje Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

690x460xDEK 4318.JPG.pagespeed.ic.25hPNW4oof

Przekazanie podpisanych umów

 

  1. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1”.
  2. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2”.
  3. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych”.
  4. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”.
  5. "Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa"