Historia przedsiębiorstwa

  • Początki ciepłownictwa rzeszowskiego wiążą się z datą uruchomienia elektrociepłowni WSK, a więc z rokiem 1956. Zbędną wówczas nadwyżkę ciepła w Elektrociepłowni (ok. 30 MW) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego postawiła do dyspozycji Miasta.
  • Pierwsze ciepło z EC-WSK (dziś EC Fenice) popłynęło do osiedla pracowniczego WSK "Dąbrowskiego". W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wraz z budową nowych osiedli mieszkaniowych, obiektów usługowych i przemysłowych, powstawały ciepłownie osiedlowe: Baranówka (25 MW), Kochanowskiego (7 MW), Pułaskiego (21 MW), Drabinianka (7 MW). Rozbudowano źródło EC-WSK. Ponadto równolegle do wspomnianych źródeł pracowało w mieście ponad 200 lokalnych kotłowni węglowych, zaś większość budynków w Śródmieściu ogrzewanych było piecami.
  • Początkowo eksploatacją urządzeń ciepłowniczych - źródeł, sieci, węzłów i instalacji wewnętrznych c.o. zajmowały się Administracje Domów Mieszkalnych. Wraz z rozbudową sieci i podłączaniem do niej nowych odbiorców następowało doskonalenie form organizacyjnych służb ciepłowniczych. Z dniem 1 października 1959r. powołano Rejon Eksploatacji Sieci Cieplnej, podległy MZBM, a następnie od 1 czerwca 1963r. - Zakład Gospodarki Cieplnej. W roku 1965 na bazie tego Zakładu powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, które w roku 1994 weszło, jako Oddział w skład Spółki z o.o. Rzeszowska Gospodarka Komunalna. Od 1 stycznia 2008 roku powołano do działania samodzielny podmiot Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane dalej MPEC.
  • Przełomem w rozwoju rzeszowskiego ciepłownictwa i działalności przedsiębiorstwa MPEC był rok 1974. Wtedy właśnie podjęto decyzje strategiczne dla rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego. W oparciu o Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa została opracowana przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie, zatwierdzona przez GIGE-Warszawa oraz władze lokalne - "Koncepcja uciepłownienia miasta Rzeszowa do roku 1990". Koncepcja ta zakładała oparcie miejskiego systemu ciepłowniczego na dwóch źródłach ciepła: EC Załęże (dziś PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie) - na północy i EC WSK (dziś Edison Next Poland sp. z o.o.) - na południu miasta.
  • Zgodnie z tą Koncepcją, pierwsze dwa etapy budowy dzisiejszej Elektrociepłowni Rzeszów (z kotłami wodnymi) zrealizowano w latach 1975 - 87 (moc cieplna zainstalowana - 396 MW).
  • Wraz z oddaniem I i II etapu EC Rzeszów (EC przeszła wówczas spod zarządu MPEC pod zarząd Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego), sukcesywnie wycofano z eksploatacji wszystkie ciepłownie osiedlowe i zlikwidowano ok. 180 niskosprawnych lokalnych kotłowni węglowych. Ponadto, w wielu budynkach ogrzewanie piecowe zastąpiono centralnym. W mieście zapomniano o deficycie ciepła. A jeszcze nie tak dawno, w latach 1978 - 1980 temperatura w mieszkaniach niektórych osiedli spadała do 12 - 13oC już przy zerowej temperaturze zewnętrznej.
  • Dzisiaj, zdaniem specjalistów krajowych i zagranicznych, Miasto Rzeszów posiada system ciepłowniczy, którego może pozazdrościć wiele miast polskich. Obydwa źródła ciepła należące do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie i Edison Next Poland sp. z o.o. pracują na wspólną sieć. Układ sieciowy jest pierścieniowy i praktycznie każda dzielnica miasta ma dwustronne zasilanie. Dzięki temu zaopatrzenie miasta w ciepło jest bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne.

 

Działamy z zapałem

  • Życzenia naszych Klientów są dla nas bodźcem do działania.
  • Dostarczamy ciepło naszym Odbiorcom przez cały rok, bez przerwy.
  • Pod numerem telefonu 993 (pogotowie ciepłownicze), przez 24 godzin na dobę, czuwają służby gotowe w każdej chwili do usunięcia awarii lub usterki.

Nasze nagrody
Zostaliśmy nagrodzeni za pracę i działania dla Klientów. Jesteśmy dumni z tych wyróżnień.

logo fair playlogo wzorowa firma

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów