Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów

Centrala: 17 85 45 222

sekretariat@mpecrzeszow.pl

NIP: 813-35-27-259
KRS: 0000294660
Regon: 180279488

www BiP: mpec-rzeszow.bip.gov.pl/
konto: PEKAO O. w Warszawie nr rachunku- 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475
Wysokość kapitału zakładowego: 54.465.000,00 zł

Biuro Zarządu

Sekretariat
Tel. 17 85 41 542
Kadry
tel. 17 87 53 113

Dział Rozwoju i Promocji

Nowe przyłączenia, uzgodnienia dokumentacji
tel. 17 87 53 123,
tel. 17 87 53 124
rozwoj@mpecrzeszow.pl

Płatności - rozliczenia

tel. 17 87 53 128
Sekcja sprzedaży
Tel. 17 87 53 141

Dział Eksploatacji i Dyspozycji Sieci Ciepłowniczej

Dostawy ciepła / Umowy CO, CWU
tel. 17 87 53 143
Sekcja sprzedaży
tel. 17 87 53 141

Dział Inwestycji i Remontów

Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych
tel. 17 87 53 103
Zamówienia publiczne
tel. 17 87 53 102
przetargitt@mpecrzeszow.pl

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów