• Logo
 • Ciepło systemowe logo
 • Teraz Polska
 • FAIR PLAY
 • WZOROWA FIRMA
 • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Jak oszczędzać ciepło

 Jak zmniejszyć opłaty za ciepło?
 

Jakie działania winien podjąć właściciel lub zarządca budynku aby poprawić efektywność wykorzystania energii cieplnej, a tym samym zmniejszyć opłaty za ciepło?

 1. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.
  • Płukanie instalacji
  • Zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach
  • Wymiana częściowa lub całkowita instalacji
  • Wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń za pobór ciepła lub podzielników ciepła
 2. Modernizacja węzła cieplnego polegająca na wprowadzeniu automatycznej regulacji pogodowej i hermetyzacji zładu c.o.
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Powyższe działania przyczyniają się do obniżania zapotrzebowania na energię cieplną a tym samym powodują zmniejszenie opłat za centralne ogrzewanie.

Oszczędności w zużyciu ciepła szacuje się, w zależności od przyjętego ww. zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i stanu budynku od 15% do nawet 50%.

Jak oszacować miesięczne koszty ogrzewania z sieci ciepłowniczej
(na przykładzie domku jednorodzinnego)?

Moc cieplna budynku - 10 kW

 1. Roczne orientacyjne zużycie ciepła w budynku

  Q = qmoc x 0,0036 x φ x sg x h [GJ/a]
  qmoc - obliczeniowa moc cieplna obiektu - 10 kW
  sg - długość sezonu grzewczego - przyjęto średnią z ostatnich lat - 212 dni
  h - ilość godzin poboru ciepła w dobie - 18 h
  φ - współczynnik temperaturowy - przyjęto 0,45 dla średniej temperatury sezonu grzewczego z ostatnich lat +2oC
  Q = 10 x 0,0036 x 0,45 x 212 x 18 = 61,82 [GJ/a]

 2. Roczny koszt ogrzewania budynku ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej

  • Opłata roczna za zamówioną moc cieplną

   O1 = qmoc x C x 12 [zł]
   qmoc - obliczeniowa moc cieplna obiektu - 10 kW = 0,01 MW
   C - cena za zamówioną moc cieplną - 5 147,51 zł/MW/m-c (bez VAT)
   O1 = 0,01 x 5 147,51 x 12 = 617,7 zł

  • Opłata za dostarczone ciepło

   O2 = Q x C [zł]
   Q - roczne zapotrzebowanie ciepła - 61,82 GJ/a
   C - cena za dostarczone ciepło - 20,44 zł/GJ (bez VAT)
   O2 = 61,82 x 20,44 = 1 263,6 zł

  • Opłata stała za usługę przesyłową

   O3 = qmoc x C x 12 [zł]
   C - stawka opłaty za usługę przesyłową dla odbiorców grupy P1 - 1 424,21 zł/MW/m-c
   (bez VAT)
   O3 = 0,01 x 1 424,21 x 12 = 170,91 zł

  • Opłata zmienna za usługę przesyłową

   O4 = Q x C [zł]
   C - stawka opłaty za usługę przesyłową dla odbiorców grupy P1 - 7,82 zł/GJ (bez VAT)
   O4 = 61,82 x 7,82 = 483,43 zł
   K1 = O1 + O2 + O3 + O4 = 617,7 + 1263,6 + 170,91 + 483,43 = 2 535,6 zł

 3. Orientacyjny (zależny od długości sezonu grzewczego) miesięczny koszt ogrzewania budynku z miejskiej sieci ciepłowniczej

  Przyjmuje się długość średniego sezonu grzewczego w roku - 7 miesięcy tj. od października do kwietnia (długość sezonu grzewczego jest indywidualnie sterowana przez Odbiorcę ciepła).

  3.1. Koszt ogrzewania w miesiącu grzewczym wyniesie ok. 315 zł

  3.2. Opłata stała wnoszona przez Odbiorcę poza sezonem grzewczym wyniesie ok. 65 zł

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności