Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – dla Części 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – dla Części 2

Załącznik nr 3 – Wzór formularza JEDZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty