Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” dla Części 2

Załącznik nr 3 – Wzór formularza JEDZ

Załącznik nr 4 – Wymagania techniczne dla stabilizatorów ciepłej wody

Załącznik nr 5 – Wymagania techniczne dla naczyń przeponowych

Informacja z otwarcia ofert