Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – Część 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” – Część 3

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” – Część 4

Załącznik nr 5 – Formularz „Oferta” – Część 5

Załącznik nr 6 – Formularz „Oferta” – Część 6

Załącznik nr 7 – Wzór formularza JEDZ

Załącznik nr 8 – Wymagania Techniczne

Odpowiedź na pytanie z dn. 05.12.2023

Odpowiedzi na pytania z dn. 07.12.20023

Odpowiedź na pytanie z dn. 08.12.2023

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu cz. 2

Informacja o wyborze oferty cz. 1, 2 i 5