Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Wzór formularza „Oferta”

Załącznik nr 2 – Wzór formularza JEDZ

Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne dla pomp elektronicznych bezdławnicowych

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty