xFE POIS poziom pl

 

W dniu 21 lipca 2020 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., a NFOŚiGW na realizację projektu pn: „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa”.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowę podpisywali:

1. Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
2. Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:

1. Pani Anna Pekar - Dyrektor Departamentu Energii NFOŚiGW,
2. Pan Dawid Mikuszewski– Koordynator projektów MPEC z ramienia NFOŚiGW,
3. Pan Dariusz Kotowicz – Dyrektor ds. Technicznych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.,
4. Pani Anna Chęć - Koordynator projektów z ramienia MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

cu

Umowę podpisuje Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

bu

Umowę podpisuje Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

au

Przekazanie podpisanych umów

 

du

Przekazanie podpisanych umów

 

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., a NFOŚiGW na realizację projektu pn: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, Priorytet I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowę podpisywali:

1. Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
2. Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:

1. Pani Urszula Zając - Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW,
2. Pani Monika Mordarska – Koordynator projektów MPEC z ramienia NFOŚiGW,
3. Pani Magdalena Misiurek – Kierownik Zespołu ds. Kogeneracji i Przesyłu Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW,
4. Pan Dariusz Kotowicz – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.,
5.Pani Anna Chęć - Koordynator projektów z ramienia MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 pr 1

Umowę podpisuje Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 pr 2

Umowę podpisuje Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 pr 3

Przekazanie podpisanych umów

 

W dniu 8 listopada 2017 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało miejsce podpisanie umów pomiędzy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., a NFOŚiGW na realizację trzech projektów:

„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1”.
„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2”.
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych”.

Wszystkie trzy projekty będą realizowane w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowy podpisywali:

1. Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
2. Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:

1. Pani Urszula Zając - Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW,
2. Pani Monika Mordarska – Koordynator projektów MPEC z ramienia NFOŚiGW
3. Pan Dariusz Kotowicz – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
4. Pan Łukasz Paja – Kierownik Działu Technicznego
5. Pani Anna Chęć - Koordynator projektów z ramienia MPEC – Rzeszów.

 pr 4

Umowę podpisuje Pan Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

pr 5

Umowę podpisuje Pan Lesław Bącal – Prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

pr 6

Przekazanie podpisanych umów

Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1.

Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2.

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych.

Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów.

Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa.