• Logo
 • Ciepło systemowe logo
 • Teraz Polska
 • FAIR PLAY
 • WZOROWA FIRMA
 • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opłaty za Ciepło

Szanowni Państwo

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że:

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.76.2022.MMe z dnia 29 grudnia 2022 r. została zatwierdzona  ZMIANA „Taryfy dla ciepła” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o. opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło z dnia 29 grudnia 2022r. pod poz. 915/2022, obowiązująca Odbiorców ciepła ( grupa P1, P2, P3 ) od 13 stycznia 2023 roku, oraz
 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.114.2022.RZ z dnia 7 listopada 2022 r. została zatwierdzona zmiana „Taryfa dla ciepła” dla FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 7 listopada 2022r. pod poz. 721/2022

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.Ary z dnia 15 grudnia 2022r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło  z dnia 15 grudnia 2022r. pod poz. 854/2022,

W związku z powyższym:

 • od dnia 2 stycznia 2023r.  zmianie ulegają, uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa,
 • od dnia 13 stycznia 2023r.  zmianie ulegają, stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – dla Odbiorców Grup taryfowych P1, P2, P3 oraz ceny w zakresie wytwarzania ciepła – dla Odbiorcy Grupy taryfowej W

 

 

 
Ceny i stawki opłat za ciepło   
   
Lp.RODZAJ OPŁATYJednostkaCena/Stawka (netto)
I.

Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła obowiązujące od 2 stycznia 2023r.:

   
1. Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 12 868,19*
2. Uśredniona cena za ciepło zł/GJ 74,14*
3. Uśredniona cena za nośnik ciepła zł/m3 16,78*
II. Stawki opłat za usługę przesyłową wprowadzone od 13 stycznia 2023r.:    
1. dla Odbiorców grupy P1    
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 3 411,27**
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 23,08**
2. dla Odbiorców grupy P2    
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 5 371,71**
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 26,57**
3. dla Odbiorców grupy P3    
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 5 942,46**
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 26,73**
III. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla Odbiorcy Grupy taryfowej "W" - obowiązują od 13 stycznia 2023r.:    
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 1 347 307,35
2. Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 112 275,61
3. Cena ciepła zł/GJ 294,77
4. Cena nośnika ciepła zł/m3 121,70
5. Średnia cena wskaźnikowa 429,09
       

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :

 • Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.114.2022.RZ z dnia 07.11.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 07.11.2022 r. poz.721/2022) obowiązująca od 01.12.2022r.,
  • cena za zamówioną moc cieplną 22 127,01 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 93,58 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 36,80 zł/m3
 • PGE Energia Cieplna S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.Ary z dnia 15.12.2022 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 15.12.2022 r. poz.854/2022) obowiązująca od 02.01.2023 r.
  • cena za zamówioną moc cieplną 10 517,21 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 69,20 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 15,74 zł/m3

 

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie ze zmianą taryfy dla ciepła MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.  zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.76.2022.MMe z dnia 29 grudnia 2022 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 29.12.2022r. poz. 915/2022 obowiązującą od 13 stycznia 2023r

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności