• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opłaty za Ciepło

Szanowni Państwo

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.22.9.2021.1262. XIX.ARY.RWY z dnia 14 września 2021 r. została zatwierdzona  „Taryfa dla ciepła” dla PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło z dnia 14 września 2021r. pod poz. 310/2021, obowiązującą Odbiorców ciepła od 1 października 2021 roku.

W związku z powyższym, uśredione  ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła z dnia 1 sierpnia 2021 r. , ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa (opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło pod poz. 239/2020 z dnia 14 września 2020 r.), pozostają bez zmian zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli.

Równocześnie informuje się, że stawki opłat za usługi przesyłowe, wprowadzone od 1 października 2020., pozostają bez zmian.

     

 
Ceny i stawki opłat za ciepło   
 
 
L.p.
Rodzaj opłaty
Jednostka
Cena / Stawka (netto)
Cena / Stawka (brutto)
1.*)
 
Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła 

 
 
 
 
 
1.1 
Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
8 875,24
10 916,55
1.2
Uśredniona cena za ciepło
zł/GJ
34,64
 42,61
1.3
Uśredniona cena za nośnik ciepła
zł/m3
9,44
11,61
 
2.**)
 
Stawki opłat za usługę przesyłową 
 
 
 
 
 
 
  • dla Odbiorców grupy P1
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
 
zł/MW/m-c
2 492,98
 
3 066,37 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
16,65
 
20,48 
 
  • dla Odbiorców grupy P2
- miesięczna rata stawki opłaty stałej 
zł/MW/m-c
4 110,98
5 056,51 
- stawka opłaty zmiennej 
zł/GJ
20,04
24,65 
 
  • dla Odbiorców grupy P3
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
zł/MW/m-c
4 442,44
5 464,20 
- stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
19,98
24,58 

 

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszow Sp z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :
- Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.24.2020.CW z dnia 04.08.2020 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 05.08.2020 r. poz.209) obowiązująca od 01.09.2020 r.,


cena za zamówioną moc cieplną 8 512,54 zł/MW/m-c
cena za ciepło 33,44 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 14,02 zł/m3

-

PGE Energia Cieplna S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.22.9.2021.1262. XIX.ARY.RWY z dnia 14.09.2021 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 14.09.2021 r. poz.310/2021) obowiązująca od 01.10.2021 r.

cena za zamówioną moc cieplną 8 860,80 zł/MW/m-c
cena za ciepło 34,52 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 8,99 zł/m3

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR-4210.7.2020.UJN z dnia 14 września 2020 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 14.09.2020r. poz. 239(572)) obowiązującą od 01 października 2020r

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności