Opłaty za ciepło

Szanowni Państwo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że:

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.13.2023.EŚ z dnia 14 czerwca 2023 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła”(patrz zakł. Taryfy i cenniki – Taryfa dla Ciepła) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o. opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 14 czerwca 2023r. pod poz 327/2023, obowiązująca Odbiorców ciepła (grupa P1, P2, P3) od 1 lipca 2023 r.,

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.3.2024.AZa z dnia 10 czerwca 2024 r. została zatwierdzona „Taryfa dla ciepła” dla EDISON NEXT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 10 czerwca 2024 r. pod poz. 217/2024.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.11.2024.1261.XXIzm.ARy z dnia 17 maja 2024r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło z dnia 17 maja 2024r. pod poz. 188/2024,

W związku z powyższym:

od dnia 04 czerwca 2024r. zmianie ulegają, uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa, które przedstawiono w pkt 2 tabeli.

od dnia 01 lipca 2023r. zmianie ulegają, stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – dla Odbiorców Grup taryfowych P1, P2, P3

od 01 lipca 2023r. zmianie ulegają ceny w zakresie wytwarzania ciepła – dla odbiorcy Grupy taryfowej W

Ceny i stawki opłat za ciepło
RODZAJ OPŁATY Jednostka Ceny/Stawki
do 04.06.2024
(netto)
Ceny/Stawki
od 01.07.2024
(netto)
I. Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła:
1. Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 14 854,59* 14 791,32*
2. Uśredniona cena za ciepło  zł/GJ 97,78* 97,35*
3. Uśredniona cena za nośnik ciepła  zł/m3 26,76* 26,71*
II. Stawki opłat za usługę przesyłową:
1. dla Odbiorców grupy P1      
- miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 4 263,61 4 263,61**
- stawka opłaty zmiennej zł/GJ 25,92 25,92**
2. dla Odbiorców grupy P2      
- miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 5 953,38 5 953,38**
- stawka opłaty zmiennej zł/GJ 28,97 28,97**
3. dla Odbiorców grupy P3      
- miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 6 059,30 6 059,30**
- stawka opłaty zmiennej zł/GJ 26,21 26,21**
III. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla Odbiorcy Grupy taryfowej "W":   
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c  593 545,56 593 545,56
2. Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 49 462,13 49 462,13 
3. Cena ciepła zł/GJ 126,28 126,28
4. Cena nośnika ciepła zł/m3 163,95 163,95

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :

Edison Next Poland Sp. z o.o. zatwierdzona taryfa dla ciepła decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.3.2024.AZa z dnia 10.06.2024 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 10.06.2024 r. poz.217/2024, obowiązująca od 01.07.2024r.,
cena za zamówioną moc cieplną 11 352,99 zł/MW/m-c
cena za ciepło 115,00 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 44,72 zł/m3

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.11.2024.1261.XXIzm.ARy z dnia 17.05.2024r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 17.05.2024 r. poz.188/2024) obowiązująca od 04.06.2024 r.
cena za zamówioną moc cieplną 15 552,73 zł/MW/m-c
cena za ciepło 93,44 zł/GJ
cena za nośnik ciepła 25,95 zł/m3

 

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z nową taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.13.2023.EŚ z dnia 14 czerwca 2023 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło dnia 14.06.2023r. poz. 327/2022 obowiązującą od 1 lipca 2023r.

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów