Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – Część 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” – Część 3

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” – Część 4

Załącznik nr 5 – Wzór formularza JEDZ

Załącznik nr 6 – Wymagania Techniczne

Informacja o unieważnieniu przetargu